3 Cemaes Bay

Anglesey | Wales

Back to all locations

Cemaes Installation 8 Cemaes Installation 9 Cemaes Installation 10 Cemaes Installation 4 Cemaes Installation 1 Cemaes Installation 2 Cemaes Installation 3 Cemaes Installation 8 Cemaes Installation 9 Cemaes Installation 10

About Cemaes Bay

Cradled in an Area of Outstanding Natural Beauty, Cemaes is the most northerly village in Wales and sits on the coast of the Anglesey, at the heart of the country’s Welsh-speaking region. Beyond Cemaes Bay and natural harbour, the headland to the east looks across the Irish Sea with views as far as the Isle of Man, the hills of the English Lake District and the Irish Mountains of Mourne. The sea here is fierce, with treacherous currents sweeping between Middle Mouse, Carmel Head and the Skerries.

High on the cliffs stands the oldest church in Wales, Llanbadrig, or the Church of St Patrick. Despatched by Pope Celestine to convert the Irish to Christianity, Bishop Patrick was shipwrecked on the nearby island of Ynys Badrig. Miraculously swimming ashore and finding shelter in a cave in the rocky cliff-face, he founded the tiny church that dates from 440AD. Gravestones in the churchyard in both Welsh and English bear witness to this community’s stormy relationship with the sea below.

Today the beauty of the coastline is sharply interrupted by the looming presence of the Wylfa B nuclear power station and dozens of wind turbines striding away across the fields. Modern man’s need to harness the earth’s energy sits in startling contrast to a natural landscape that provides a destination for ramblers and fishermen, with conger eel waiting to be caught by those brave and patient enough to perch in the windy nooks and crannies of the cliff edge.

Deborah Warner, March 2012

Bae Cemaes, Ynys Môn, Cymru

Mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, Cemaes ydi’r pentre mwyaf gogleddol yng Nghymru a saif ar lan môr Ynys Môn, yng nghalon y fro Gymraeg. Y tu hwnt i Fae Cemaes a’r harbwr naturiol, mae’r penrhyn tua’r dwyrain yn edrych ar draws Môr Iwerddon a golygfeydd cyn belled ag Ynys Manaw, bryniau Ardal y Llynnoedd yn Lloegr a Mynyddoedd Mourne yn Iwerddon. Yma mae’r môr yn arw a cherhyntau peryglus yn ysgubo rhwng Ynys Badrig, Pen Bryn yr Eglwys ac Ynysoedd y Moelrhoniaid.

Yn uchel ar y clogwyni saif yr eglwys hynaf yng Nghymru, Llanbadrig. Anfonwyd yr Esgob Padrig gan y Pab Celestino i droi’r Gwyddelod at Gristnogaeth a drylliwyd ei long ar Ynys Badrig gerllaw. Yn wyrthiol nofiodd i’r lan a chael cysgod mewn ogof yn wyneb creigiog y clogwyn a sylfaenu’r eglwys fechan fach sy’n dyddio o’r flwyddyn 440OC. Mae cerrig beddi yn y fynwent yn y Gymraeg a’r Saesneg ill dwy, yn tystio i berthynas dymhestlog y gymuned yma â’r môr islaw.

Heddiw mae presenoldeb enfawr Atomfa Wylfa B a dwsinau o dyrbinau gwynt yn brasgamu dros y caeau yn torri ar draws harddwch y morlin yn arw. Mae angen dyn yn yr oes sydd ohoni i harneisio ynni’r ddaear yn cyferbynnu’n ysgytwol â thirwedd naturiol sy’n gyrchfan cerddwyr a physgotwyr, a llysywod pendwll yn aros i gael eu dal gan y rheini sy’n ddigon dewr ac amyneddgar i eistedd yn simsan yng nghilfachau ac agennau gwyntog blaen y clogwyn.

Deborah Warner, Mawrth 2012

What the public thought...

“You made me proud – this is what the Olympics mean!”
Rob Shelley, ITV Wales

“Hudolus & ysbrydoledig! Far exceeded my expectations. A truly magical experience.”
Rhian Price, Wales

 

Peace Camp at Cemaes Bay, Anglesey

Relive the magic at the Peace Camp sites by watching this short film we had made of the installation at Cemaes Bay. You might even spot yourself!

Peace Camp 2012: Cemaes Bay, Anglesey from Artichoke Trust on Vimeo.